Rodzaje inteligencji, sprawdź do której grupy się zaliczasz!

W niepamięć odeszły dziś teorie, że osoba inteligentna, to taka, która mieści się w określonych ramach i cechuje pewną ilością konkretnych cech. Oczywiście jak najbardziej możemy opisać typowe walory przypisywane osobie uznawanej za ‘mądrą’, problem jednak tkwi w tym, jaką inteligencją poszczególna jednostka rzeczywiście się cechuje. Szczęśliwie dla wszystkich, tych, którzy myśleli, że nie zaliczają się pewnie do zacnego grona ludzi obdarzonych intelektem, rodzajów inteligencji jest tyle, iż praktycznie każdy z nas znajdzie w tej typologii miejsce dla siebie. Dr Gardner, któremu zawdzięczamy pojęcie inteligencji wielorakich, wyodrębnił osiem podstawowych typów.

 


Inteligencja lingwistyczna - osoba obdarzona tą zdolnością świetnie włada językiem mówionym i pisanym. Charakteryzuje się zazwyczaj lekkim piórem oraz zdolnością kwiecistego wysławiania się. Zazwyczaj lubi gry słowne, poezję, wymyślanie historii, czy też przysłuchiwanie się nim. Jest to chyba jedna z  najbardziej przydatnych umiejętność pośród wszystkich inteligencji wielorakich, ponieważ w znacznym i odczuwalnym stopniu pozwala na interakcje w społeczeństwie, chociażby ze względu na umiejętność przekazywania informacji.

 


Inteligencja przestrzenno-wizualna - jeśli należysz do tej grupy, to prawdopodobnie nie masz problemów z przywoływaniem obrazów z wyobraźni, czy też koordynacją swojego ciała jak i  manipulacją przedmiotami obcymi. Zazwyczaj jesteś dobry w rysowaniu, przygotowywaniu map czy też wykresów. Być może namiętnie grywasz w szachy, bądź jesteś dekoratorem wnętrz? Osoba z inteligencją wizualno przestrzenną cechuje się zazwyczaj dużą kreatywnością, która nie znika tak jak u innych z wiekiem.

 


Inteligencja matematyczno-logiczna - ta inteligencja koncentruje się na pojęciach czasu, przestrzeni, liczb czy też  ilości. Osoba obdarzona wymienioną umiejętnością jest za pan brat z myśleniem abstrakcyjnym, kodami, symbolami, modelami. Umiejętnie stawia hipotezy oraz wyciąga wnioski. Taka jednostka rozwija się jeśli ma możliwość analizowania danych, uczestniczenia w sytuacjach, które wymagają dokładności czynów oraz dobrej organizacji. Nie ma również problemów z wyciąganiem wniosków przyczynowo- skutkowych oraz konsekwencją w działaniu.

 


Inteligencja muzyczna - jeśli masz dobre poczucie rytmu, umiesz powtórzyć usłyszane dźwięki, jesteś tak zwaną muzykalną osobą, zapewne możesz poszczycić się inteligencją muzyczną. W sytuacji, kiedy jesteś wrażliwcem, który szczególnie interesuje się muzyką, graniem, tańczeniem bądź śpiewaniem, być może warto szczególną wagę poświęcać właśnie tym aspektom, tym bardziej, że nawet podczas uczenia się bądź pracy, nierzadko nucisz sobie jakieś melodie, czy też działasz, słuchając przy tym muzyki.

 


Inteligencja intrapersonalna - to taka, którą posiadają osoby w pełni świadome siebie oraz swoich możliwości. Znają swoje wady ale i zalety, wiedzą jakimi zasadami i regułami pragną posługiwać się w życiu, są zmotywowane i świetnie zdają sobie sprawę do czego dążą. Rzadko jednak jesteśmy w stanie dogłębnie poznać takie osoby, ponieważ często są bardzo zamknięte  w sobie, zajęte autorefleksją.

 


Inteligencja interpersonalna - podobnie jak lingwistyczna ma ogromne znaczenie w kontaktach międzyludzkich, ponieważ osoba nią obdarzona jest wrażliwa nie tylko na potrzeby własne ale także innych osób. Posiada ona wysoce rozwinięte zdolności komunikacji, słuchania oraz niezliczone pokłady empatii. Efektywnie korzysta z komunikacji werbalnej i niewerbalnej, doskonale radząc sobie z wychwytywaniem nastrojów innych osób. Bardzo lubi pracować w grupie i zazwyczaj jest w stanie nawiązywać i utrzymywać różne kontakty towarzyskie.

 


Inteligencja naturalistyczna - odzwierciedla osoby wyczulone na otaczającą nas faunę i florę, lubiące przebywać w środowisku naturalnym. Takie jednostki dostrzegają poszczególne rośliny i zwierzęta, zwracając szczególną uwagę na zjawiska zachodzące w świecie przyrody.

 


Inteligencja kinestetyczna - często odzwierciedla osoby, które nie lubią, bądź wręcz nie mogą pozostawać bezruchu. Charakteryzuje osobę mobilną, która zręcznie manipuluje różnymi przedmiotami, a swoim ciałem wyraża nie tylko działania, lecz również emocje.

 


Myślę, że po przeczytaniu wszystkich typów inteligencji, wiele osób odczuło ulgę, zdając sobie sprawę, że mogą poszczycić się którąś z nich. Obecnie okazuje się nawet, że chociażby typowe i konkretne umiejętności matematyczne, to za mało, istotniejszymi są nasze zdolności interpersonalne czy też lingwistycznie, które pozwalają na efektywne poruszanie się w społeczeństwie.

 

Powrót do strony z artykułami

 

 

 


 

Rodzaje inteligencji, sprawdź do której grupy się zaliczasz!
Oceny: 0 z 5 z 0 głosów