Szkolenia administracji | Szkolenia prawo | Szkolenia marketing | Szkolenia Kraków | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Poznań | Szkolenia Wrocław | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Katowice

szkolenia biznesowe AVENHANSEN
aktualnie jesteś: Strona Główna / Szkolenia zamknięte / Zasoby ludzkie / Ocena pracowników korpusu służby cywilnej

Ocena pracowników korpusu służby cywilnej

Przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej wprowadziły zasadnicze zmiany w obecnie funkcjonującym systemie ocen okresowych w służbie cywilnej.


Ustawodawstwo polskie przewiduje trzy formy prawne tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych. Należą do nich stowarzyszania, fundacje oraz organizacje działające na podstawie odrębnych ustaw.Korzyści dla uczestników

Zapoznanie uczestników z zasadami dokonywania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej. Ponadto uczestnicy szkolenia poznają jakie główne zmiany nastąpiły w systemie ocen okresowych w służbie cywilnej na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej Omówione zostaną praktyczne zasady sporządzania arkuszy ocen, metodologia i skutki oceny okresowej.Szkolenia polecamy dla

 • pracowników administracji publicznej,
 • osób skupionych w organizacjach pozarządowych i wolontariuszy.


Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia

 • interaktywny wykład
 • prezentacja PP
 • indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe
 • case study
 • analiza dokumentów


Program szkolenia

  1. Podstawowe źródła prawa regulujące funkcjonowanie organizacji pozarządowych:
   • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
   • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach,
   • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Działalność pożytku publicznego (działalność odpłatna i nieodpłatna oraz jej prowadzenie na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych).

 

  1. Organizacje pożytku publicznego.

 

  1. Współpraca organizacji pożytku publicznego z organami administracji publicznej.

 

  1. Obowiązki organizacji pożytku publicznego.

 

  1. Uprawnienia organizacji pożytku publicznego.

 

  1. Nadzór nad działalnością organizacji pożytku publicznego.

 

  1. Rada Działalności Pożytku Publicznego.

 

  1. Wolontariat.

 

  1. Praktyczne aspekty nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 22 stycznia 2010.

 

  1. Fundacje:
   • cel ustanowienia fundacji,
   • statut,
   • rejestracja (znaczenie Krajowego Rejestru Sądowego),
   • nadzór.
  2. Stowarzyszenia:
   • ogólna definicja i cele stowarzyszenia,
   • stowarzyszenie zwykłe,
   • stowarzyszenie zarejestrowane,
   • powołanie stowarzyszenia (statut stowarzyszenia i jego obligatoryjne elementy statutu),
   • warunki ważności uchwał,
   • sposób uzyskiwania środków finansowych i płacenia składek członkowskich,
   • zasady wprowadzania zmian w statucie,
   • sposób rozwiązania się stowarzyszenia,
   • struktura organizacyjna i zasady tworzenia jednostek terenowych, jeżeli stowarzyszenie zamierza tworzyć takie jednostki,
   • rejestracja stowarzyszeń,
   • prowadzenie działalności gospodarczej przez stowarzyszenie,
   • nadzór nad stowarzyszeniami,
   • majątek stowarzyszenia,
   • rozwiązanie (likwidacja) stowarzyszenia.
  3. Specyfika funkcjonowania kościelnych osób prawnych.

 

  1. Spółdzielnie socjalne.

 

  1. Case study.


Szkolenie prowadzi:

Marcin Owsianka

Marcin Owsianka

Czynny prawnik. Specjalista z zakresu postępowania administracyjnego oraz prawa egzekucyjnego i postępowania cywilnego. Pracował w instytucjach związanych z obrotem gospodarczym i administracją celną.


Kontakt w sprawie szkolenia

Anna Korchowiec
Manager ds. Sprzedaży Szkoleń
Anna Korchowiec

Doradzam pracownikom firm i urzędów najkorzystniejsze oferty szkoleniowe.

Kom: 533 305 541
Tel: 12 399 41 68
akorchowiec@avenhansen.pl

Szkolenia zamknięte w AVENHANSEN

Szkolenia zamknięte to takie, które organizujemy dla wybranej firmy. Są poprzedzone badaniami i szczegółową analizą potrzeb szkoleniowych.


Gwarantujemy, że program szkoleniowy, ćwiczenia i sposób prowadzenia zajęć oraz wszelkie inne elementy szkolenia będą przygotowane specjalnie dla Państwa - tak, aby spełniały Państwa oczekiwania.

Dążymy do jak najlepszego wykorzystanie czasu i możliwości, aby efekty szkolenia były dla Państwa największe.

Poznaj nasze szkolenia zamknięte

Kliknij tutaj, aby zobaczyć w jakich miastach organizujemy szkolenia zamknięte

W ramach szkolenia zamkniętego możemy zapewnić Państwu:

 • Badanie potrzeb szkoleniowych i dopasowanie programu szkolenia do Państwa indywidualnych potrzeb
 • Raport poszkoleniowy
 • Wybór najlepszego Trenera do realizacji powierzonego zadania
 • Indywidualne dopasowanie terminu i miejsca szkolenia
 • Wyszukanie i rezerwację:
  • hotelu
  • sali szkoleniowej
  • usług kateringowych
  • transportu na miejsce szkolenia i z powrotem
  • dodatkowych atrakcji i zagospodarowanie wolnego czasu
 • Opiekę koordynatora szkolenia
 • Opieka poszkoleniowa Trenera (możliwość korespondencji mailowej)

 

Oferujemy również możliwość wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia:

Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

Integracja

30-053 Kraków, ul. Kronikarza Galla 4, lokal 9
2007 - 2016 © Wszystkie prawa zastrzeżone
Zadzwoń do nas:
Kraków: 12 399 41 90, Warszawa: 22 188 13 03, Poznań: 61 278 50 61, Wrocław: 71 70 70 321