Szkolenia administracji | Szkolenia prawo | Szkolenia marketing | Szkolenia Kraków | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Poznań | Szkolenia Wrocław | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Katowice

szkolenia biznesowe AVENHANSEN
aktualnie jesteś: Strona Główna / Szkolenia zamknięte / Prawo / Ocena pracowników korpusu służby cywilnej

Ocena pracowników korpusu służby cywilnej

Przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej wprowadziły zasadnicze zmiany w obecnie funkcjonującym systemie ocen okresowych w służbie cywilnej.


Oceną okresową objęto pracowników służby cywilnej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Ponadto został wprowadzony sztywny – 24 miesięczny – okres sporządzania ocen okresowych a także w sposób wyczerpujący wskazano okoliczności, w których bezpośredni przełożony może zmienić termin sporządzenia oceny oraz określono sytuację, w której następuje obowiązkowe przedłużenie terminu sporządzenia oceny. W związku z tym istotne jest poznanie kluczowych zasad rządzących procesem systemu ocenia nie tylko w ujęciu teoretycznym ale ściśle praktycznym.Korzyści dla uczestników

Zapoznanie uczestników z zasadami dokonywania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej. Ponadto uczestnicy szkolenia poznają jakie główne zmiany nastąpiły w systemie ocen okresowych w służbie cywilnej na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej Omówione zostaną praktyczne zasady sporządzania arkuszy ocen, metodologia i skutki oceny okresowej.Szkolenia polecamy dla

Pracowników służby cywilnej.Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia

 • interaktywny wykład
 • prezentacja PP
 • indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe
 • case study
 • analiza dokumentów


Program szkolenia

 1. Pierwsza ocena w służbie cywilnej.
 2. Cele i skutki sporządzania pierwszej oceny w służbie cywilnej.
 3. Arkusz pierwszej oceny w służbie cywilnej i sprawozdanie dotyczące zadań realizowanych przez ocenianego pracownika w trakcie przepracowanego okresu.
 4. Przebieg dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej.
 5. Zasady dokonywania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej.
 6. Cele i skutki sporządzania oceny okresowej członków korpusu służby cywilnej.
 7. Arkusze okresowej oceny członków korpusu służby cywilnej.
 8. Kryteria oceny.
 9. Case study.
 10. Praktyczne warsztaty w sporządzaniu arkusza ocen w służbie cywilnej.


Szkolenie prowadzi:

Marcin Owsianka

Marcin Owsianka

Czynny prawnik. Specjalista z zakresu postępowania administracyjnego oraz prawa egzekucyjnego i postępowania cywilnego. Pracował w instytucjach związanych z obrotem gospodarczym i administracją celną.


Kontakt w sprawie szkolenia

Beata Dyjak
Specjalista ds. Organizacji Szkoleń Zamkniętych
Beata Dyjak

Pomagam w wyborze najlepszych rozwiązań dla Państwa zadowolenia
i sukcesu.

Serdecznie zapraszam do kontaktu :-)

Tel: 515 212 449
bdyjak@avenhansen.pl

Szkolenia zamknięte w AVENHANSEN

Szkolenia zamknięte to takie, które organizujemy dla wybranej firmy. Są poprzedzone badaniami i szczegółową analizą potrzeb szkoleniowych.


Gwarantujemy, że program szkoleniowy, ćwiczenia i sposób prowadzenia zajęć oraz wszelkie inne elementy szkolenia będą przygotowane specjalnie dla Państwa - tak, aby spełniały Państwa oczekiwania.

Dążymy do jak najlepszego wykorzystanie czasu i możliwości, aby efekty szkolenia były dla Państwa największe.

Poznaj nasze szkolenia zamknięte

Kliknij tutaj, aby zobaczyć w jakich miastach organizujemy szkolenia zamknięte

W ramach szkolenia zamkniętego możemy zapewnić Państwu:

 • Badanie potrzeb szkoleniowych i dopasowanie programu szkolenia do Państwa indywidualnych potrzeb
 • Raport poszkoleniowy
 • Wybór najlepszego Trenera do realizacji powierzonego zadania
 • Indywidualne dopasowanie terminu i miejsca szkolenia
 • Wyszukanie i rezerwację:
  • hotelu
  • sali szkoleniowej
  • usług kateringowych
  • transportu na miejsce szkolenia i z powrotem
  • dodatkowych atrakcji i zagospodarowanie wolnego czasu
 • Opiekę koordynatora szkolenia
 • Opieka poszkoleniowa Trenera (możliwość korespondencji mailowej)

 

Oferujemy również możliwość wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia:

Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

Integracja

30-053 Kraków, ul. Kronikarza Galla 4, lokal 9
2007 - 2015 © Wszystkie prawa zastrzeżone
Zadzwoń do nas:
Kraków: 12 399 41 90, Warszawa: 22 188 13 03, Poznań: 61 278 50 61, Wrocław: 71 70 70 321