Szkolenia administracji | Szkolenia prawo | Szkolenia marketing | Szkolenia Kraków | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Poznań | Szkolenia Wrocław | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Katowice

szkolenia biznesowe AVENHANSEN
aktualnie jesteś: Strona Główna / Szkolenia zamknięte / Rachunkowość / Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z całokształtem zagadnienia wykorzystania księgi przychodów i rozchodów w zakresie rozliczeń publicznoprawnych, zasad ujmowania dokumentów w księdze, ustalania dochodu do opodatkowania. Szkolenie rozszerzone jest o dodatkowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa w otoczeniu gospodarczym.
Korzyści dla uczestników

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z całokształtem zagadnienia wykorzystania księgi przychodów i rozchodów w zakresie rozliczeń publicznoprawnych, zasad ujmowania dokumentów w księdze, ustalania dochodu do opodatkowania. Szkolenie rozszerzone jest o dodatkowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa w otoczeniu gospodarczym.


Szkolenia polecamy dla

 • dla pracowników księgowości
 • handlowców
 • sprzedawców
 • przedsiębiorców


Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia

Analiza przypadków, ćwiczenia, wspólna dyskusja, aktywny wykładProgram szkolenia

 1. Zasady i podstawy prawne prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów
  • metoda kasowa i memoriałowa
  • zasady prowadzenia KPiR
  • inne formy opodatkowania
 2. Koszty i przychody związane z działalnością gospodarczą
  • koszty w rozumieniu prawa o podatkach
  • przychody w rozumieniu prawa o podatkach
 3. Środki trwałe w firmie
  • pojęcie i definicja środków trwałych
  • amortyzacja środków trwałych i metody jej wyliczania
  • ewidencje dotyczące środków trwałych i wyposażenia
  • ćwiczenia w klasyfikacji środków trwałych i wyliczaniu amortyzacji
 4. Samochód w firmie
  • wykorzystywanie samochodu prywatnego do celów służbowych
  • ewidencja przebiegu pojazdów
  • rozliczanie kosztów związanych z użytkowaniem samochodu prywatnego do celów służbowych
 5. Pracownik w firmie
  • obowiązki pracodawcy wobec ZUS-u
  • obowiązki pracodawcy wobec US
  • wynagrodzenie pracownicze
  • umowy cywilno-prawne
  • świadczenia na rzecz pracowników
 6. Inne koszty związane z działalnością firmy
  • podróże służbowe
  • koszty reprezentacji i reklamy
  • pozostałe koszty działalności
 7. Przychody z działalności gospodarczej
  • przychody ze sprzedaży - inne przychody
  • ustalenie wyniku finansowego i zobowiązania podatkowego
 8. Podatek VAT
  • ewidencja podatku naliczonego
  • ewidencja podatku należnego
  • metody rozliczeń podatku z US


 9. W programie zajęć będzie omówiona całość zagadnienia zawarta w treści rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1475, Nr 224, poz. 2226, z 2004 r. nr 282, poz. 2807 oraz z 2007 r. Nr 36, poz. 229 i Nr 140, poz. 988) wraz z rozszerzonym modułem zajęć dostosowanym do potrzeb samodzielnych księgowych rozliczających firmy w zakresie zobowiązań publicznoprawnych.

  W programie szkolenia przewidziano również aspekt rozliczeń publicznoprawnych z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jak również szczegółowe omówienie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie niezbędnym dla prawidłowego i rzetelnego prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Kontakt w sprawie szkolenia

Beata Dyjak
Specjalista ds. Organizacji Szkoleń Zamkniętych
Beata Dyjak

Pomagam w wyborze najlepszych rozwiązań dla Państwa zadowolenia
i sukcesu.

Serdecznie zapraszam do kontaktu :-)

Tel: 515 212 449

Szkolenia zamknięte w AVENHANSEN

Szkolenia zamknięte to takie, które organizujemy dla wybranej firmy. Są poprzedzone badaniami i szczegółową analizą potrzeb szkoleniowych.


Gwarantujemy, że program szkoleniowy, ćwiczenia i sposób prowadzenia zajęć oraz wszelkie inne elementy szkolenia będą przygotowane specjalnie dla Państwa - tak, aby spełniały Państwa oczekiwania.

Dążymy do jak najlepszego wykorzystanie czasu i możliwości, aby efekty szkolenia były dla Państwa największe.

Poznaj nasze szkolenia zamknięte

Kliknij tutaj, aby zobaczyć w jakich miastach organizujemy szkolenia zamknięte

W ramach szkolenia zamkniętego możemy zapewnić Państwu:

 • Badanie potrzeb szkoleniowych i dopasowanie programu szkolenia do Państwa indywidualnych potrzeb
 • Raport poszkoleniowy
 • Wybór najlepszego Trenera do realizacji powierzonego zadania
 • Indywidualne dopasowanie terminu i miejsca szkolenia
 • Wyszukanie i rezerwację:
  • hotelu
  • sali szkoleniowej
  • usług kateringowych
  • transportu na miejsce szkolenia i z powrotem
  • dodatkowych atrakcji i zagospodarowanie wolnego czasu
 • Opiekę koordynatora szkolenia
 • Opieka poszkoleniowa Trenera (możliwość korespondencji mailowej)

 

Oferujemy również możliwość wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia:

Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

Integracja

30-053 Kraków, ul. Kronikarza Galla 4, lokal 9
2007 - 2016 © Wszystkie prawa zastrzeżone
Zadzwoń do nas:
Kraków: 12 399 41 90, Warszawa: 22 188 13 03, Poznań: 61 278 50 61, Wrocław: 71 70 70 321