Tytuł szkolenia
Trener
Miasto
Termin
Cena

Warsztaty kreatywnego myślenia z wykorzystaniem koncepcji Design Thinking

Adrianna Zbińska Poznań
2017-09-05
880 Zobacz

Profesjonalne podejście do klienta z uwzględnieniem obsługi trudnego klienta.

Adrianna Zbińska Poznań
2017-09-12 (2 dni)
1 480 Zobacz

Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów

Adrianna Zbińska Poznań
2017-09-14 (2 dni)
1 480 Zobacz

Zarządzanie sobą w czasie z elementami asertywności

Adrianna Zbińska Poznań
2017-09-19 (2 dni)
1 480 Zobacz

Sposoby pozyskiwania klienta

Adrianna Zbińska Poznań
2017-10-03 (2 dni)
1 480 Zobacz

Skuteczna sprzedaż, czyli dlaczego tak łatwo gubimy Klientów? Praktyczne warsztaty z zakresu skutecznej sprzedaży

Rafał Błachowski Poznań
2017-10-05 (2 dni)
1 480 Zobacz

Zarządzanie pracownikami pokolenia Y

Adrianna Zbińska Poznań
2017-10-05
880 Zobacz

Skuteczne negocjacje, czyli dlaczego tak trudno jest się nam porozumieć? Praktyczne warsztaty z zakresu skutecznych negocjacji

Rafał Błachowski Poznań
2017-10-18 (2 dni)
1 480 Zobacz

Zarządzanie rozwojem pracowników i budowanie ścieżek karier

Adrianna Zbińska Poznań
2017-10-18
880 Zobacz

Komunikacja interpersonalna z elementami inteligencji emocjonalnej – świadome komunikowanie, zarządzanie emocjami i stresem

Adrianna Zbińska Poznań
2017-10-24 (2 dni)
1 480 Zobacz

Sztuka prezentacji i autoprezentacji - wystąpienia publiczne

Adrianna Zbińska Poznań
2017-11-02 (2 dni)
1 480 Zobacz

Intensywny trening dla trenerów

Adrianna Zbińska Poznań
2017-11-16 (2 dni)
1 480 Zobacz

Menadżer w nowoczesnej organizacji: delegowanie, motywowanie, rozmowy z pracownikami

Adrianna Zbińska Poznań
2017-11-21 (2 dni)
1 480 Zobacz

Warsztaty kreatywnego myślenia z wykorzystaniem koncepcji Design Thinking

Adrianna Zbińska Poznań
2017-12-18
880 Zobacz

Sposoby pozyskiwania klienta

Adrianna Zbińska Poznań
2017-12-19 (2 dni)
1 480 Zobacz

Poniżej, w trzech boksach znajdują się najważniejsze informacje o organizowanych przez nas szkoleniach otwartych.

Opinie

Regulamin

Informacje o szkoleniach otwartych