Szkolenia otwarte Prawo i przepisy


Prawo i przespisy to poddział szkoleń dla Administracji Publicznej. Wszystkie szkolenia skierowane specjalnie do Urzędników są pod tym linkiem »

Tytuł szkolenia
Trener
Miasto
Termin
Cena

Dostęp do informacji publicznej

Łukasz Miętkowski Warszawa
2017-09-08
590 Zobacz

Zatrudnianie cudzoziemców

Krzysztof Stucke Warszawa
2017-09-22
590 Zobacz

Nowelizacja przepisów kodeksu postępowania administracyjnego od 1 czerwca 2017 r.

Łukasz Miętkowski Warszawa
2017-10-05
590 Zobacz

Elektroniczne Zaraządzanie Dokumentacją

Renata Gąsior Warszawa
2017-10-09
590 Zobacz

Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w oświacie w świetle znowelizowanych przepisów prawa

Teresa Konarska Warszawa
2017-10-16
590 Zobacz

Ochrona danych osobowych w praktyce oraz Administrator Bezpieczeństwa Informacji po zmianach

Łukasz Miętkowski Warszawa
2017-10-19 (2 dni)
1 480 Zobacz

Realizacja przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji po zmianach obowiązujących w 2016 r.

Łukasz Miętkowski Warszawa
2017-10-26
590 Zobacz

Zatrudnianie cudzoziemców

Krzysztof Stucke Warszawa
2017-11-27
590 Zobacz

Elektroniczne Zaraządzanie Dokumentacją

Renata Gąsior Warszawa
2017-12-04
590 Zobacz

Dostęp do informacji publicznej

Łukasz Miętkowski Warszawa
2017-12-07
590 Zobacz

Kodeks Pracy po nowelizacji z uwzględnieniem najnowszych zmian

Krzysztof Stucke Warszawa
2017-12-07 (2 dni)
990 Zobacz

Kodeks Pracy po nowelizacji z uwzględnieniem najnowszych zmian

Krzysztof Stucke Kraków
2017-12-14 (2 dni)
990 Zobacz

Poniżej, w trzech boksach znajdują się najważniejsze informacje o organizowanych przez nas szkoleniach otwartych.

Opinie

Regulamin

Informacje o szkoleniach otwartych