Tytuł szkolenia
Trener
Miasto
Termin
Cena

Sztuka prezentacji i autoprezentacji - wystąpienia publiczne

Agnieszka Olejnik Warszawa
2017-08-28 (2 dni)
1 180/1 580 Zobacz

Komunikacja telefoniczna w budowaniu długotrwałych relacji z Klientem

Mirosław Plak Warszawa
2017-08-28 (2 dni)
1 180/1 480 Zobacz

Sztuka bycia szefem - narzędzia współczesnego przywództwa w praktyce. Akademia Lidera Moduł I

Agnieszka Olejnik Warszawa
2017-09-04
880 Zobacz

Dobre motywowanie czyli jak wpływać na zaangażowanie i efektywność pracowników. Akademia Lidera Moduł II

Agnieszka Olejnik Warszawa
2017-09-05
880 Zobacz

Dostęp do informacji publicznej

Łukasz Miętkowski Warszawa
2017-09-08
590 Zobacz

FIDIC - Praktyczne metody zastosowania przy realizacji projektów

Włodzimierz Gawroński Warszawa
2017-09-11 (2 dni)
1 580 Zobacz

Umowy handlowe w praktyce

Marzena Tyl Warszawa
2017-09-12 (2 dni)
1 580 Zobacz

Organizacja i zarządzanie współczesnymi procesami rekrutacji i selekcji – czyli trening mistrzów rekrutacji

Agnieszka Olejnik Warszawa
2017-09-14
880 Zobacz

Zarządzanie szkoleniami i rozwojem pracowników - czyli trening mistrzów rozwoju

Agnieszka Olejnik Warszawa
2017-09-15
880 Zobacz

Negocjacyjne wywieranie wpływu

Maciej Leszczyński Warszawa
2017-09-18 (2 dni)
1 480 Zobacz

Spółki handlowe – z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych

Marzena Tyl Warszawa
2017-09-18 (2 dni)
1 580 Zobacz

Zatrudnianie cudzoziemców

Krzysztof Stucke Warszawa
2017-09-22
590 Zobacz

Manager coachem czyli wykorzystanie metod coachingowych w efektywnym zarządzaniu. Akademia Lidera Moduł III

Agnieszka Olejnik Warszawa
2017-09-25
880 Zobacz

Skuteczny specjalista działu zakupów

Mirosław Plak Warszawa
2017-09-25 (2 dni)
1 580 Zobacz

Lider i jego zespół - jak budować efektywnie współpracujące ze sobą zespoły. Akademia Lidera Moduł IV

Agnieszka Olejnik Warszawa
2017-09-26
880 Zobacz

Zarządzanie projektami

Włodzimierz Gawroński Warszawa
2017-10-02 (2 dni)
1 580 Zobacz

Prawne aspekty wykonywania czynności w kierownictwie i dozorze ruchu zakładów górniczych

Marzena Tyl Warszawa
2017-10-02
880 Zobacz

Oceny pracownicze i IPRZ w służbie cywilnej po zmianie przepisów 2015 i 2016

Iwona Sługocka Warszawa
2017-10-05
590 Zobacz

Nowelizacja przepisów kodeksu postępowania administracyjnego od 1 czerwca 2017 r.

Łukasz Miętkowski Warszawa
2017-10-05
590 Zobacz

Techniki sprzedaży i skuteczna komunikacja w obsłudze klienta

Mirosław Plak Warszawa
2017-10-05 (2 dni)
1 480 Zobacz

Skuteczna windykacja należności oraz egzekucja komornicza od 01.01.2016 r.

Łukasz Miętkowski Warszawa
2017-10-06
880 Zobacz

Elektroniczne Zaraządzanie Dokumentacją

Renata Gąsior Warszawa
2017-10-09
590 Zobacz

Zarządzanie talentami, systemami ocen okresowych i motywacją pracowników, czyli trening mistrzów ZZL

Agnieszka Olejnik Warszawa
2017-10-12
880 Zobacz

HR – czyli cHaRyzma rozpisana na narzędzia, formularze, procedury NAJLEPSZE PRAKTYKI

Agnieszka Olejnik Warszawa
2017-10-13
880 Zobacz

Od NIE do TAK w procesie sprzedaży.

Maciej Leszczyński Warszawa
2017-10-16 (2 dni)
1 480 Zobacz

Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w oświacie w świetle znowelizowanych przepisów prawa

Teresa Konarska Warszawa
2017-10-16
590 Zobacz

Praktyczny kurs udzielania zamówień publicznych po nowelizacji ustawy.

Tomasz Kowalewski Warszawa
2017-10-18 (2 dni)
990 Zobacz

Ochrona danych osobowych w praktyce oraz Administrator Bezpieczeństwa Informacji po zmianach

Łukasz Miętkowski Warszawa
2017-10-19 (2 dni)
1 480 Zobacz

Sztuka prezentacji i autoprezentacji - wystąpienia publiczne

Agnieszka Olejnik Warszawa
2017-10-23 (2 dni)
1 580 Zobacz

Realizacja przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji po zmianach obowiązujących w 2016 r.

Łukasz Miętkowski Warszawa
2017-10-26
590 Zobacz

Efektywna sprzedaż przez rekomendacje

Andrzej Zabawa Warszawa
2017-10-27
880 Zobacz

Techniki zarządzania sobą w czasie z elementami asertywności

Agnieszka Olejnik Warszawa
2017-11-06 (2 dni)
1 480 Zobacz

Młody menadżer - jak stworzyć zwycięski zespół

Mirosław Plak Warszawa
2017-11-06 (2 dni)
1 580 Zobacz

Prawne aspekty wykonywania czynności w kierownictwie i dozorze ruchu zakładów górniczych

Marzena Tyl Warszawa
2017-11-13
880 Zobacz

Cross-selling i up-selling, czyli maksymalizowanie zysków z jednej transakcji

Maciej Leszczyński Warszawa
2017-11-13 (2 dni)
1 580 Zobacz

Umowy handlowe w praktyce

Marzena Tyl Warszawa
2017-11-20 (2 dni)
1 580 Zobacz

Praktyczne wykorzystanie metodyki PRINCE 2 w zarządzaniu projektami

Włodzimierz Gawroński Warszawa
2017-11-20 (2 dni)
1 580 Zobacz

Szybko, szybciej! Czyli jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym

Agnieszka Olejnik Warszawa
2017-11-23 (2 dni)
1 480 Zobacz

Zatrudnianie cudzoziemców

Krzysztof Stucke Warszawa
2017-11-27
590 Zobacz

Elektroniczne Zaraządzanie Dokumentacją

Renata Gąsior Warszawa
2017-12-04
590 Zobacz

Skuteczny specjalista działu zakupów

Mirosław Plak Warszawa
2017-12-04 (2 dni)
1 580 Zobacz

Efektywna sprzedaż przez rekomendacje

Andrzej Zabawa Warszawa
2017-12-06
880 Zobacz

Pozyskiwanie lub rozszerzanie współpracy z kluczowymi/strategicznymi klientami

Maciej Leszczyński Warszawa
2017-12-07 (2 dni)
1 480 Zobacz

Dostęp do informacji publicznej

Łukasz Miętkowski Warszawa
2017-12-07
590 Zobacz

Kodeks Pracy po nowelizacji z uwzględnieniem najnowszych zmian

Krzysztof Stucke Warszawa
2017-12-07 (2 dni)
990 Zobacz

Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami inteligencji emocjonalnej

Agnieszka Olejnik Warszawa
2017-12-07 (2 dni)
1 480 Zobacz

Prawo budowlane po nowelizacji w 2017 r.

Włodzimierz Gawroński Warszawa
2017-12-11 (2 dni)
1 580 Zobacz

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Krzysztof Stucke Warszawa
2017-12-12
590 Zobacz

Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym

Marzena Tyl Warszawa
2017-12-20
880 Zobacz

Poniżej, w trzech boksach znajdują się najważniejsze informacje o organizowanych przez nas szkoleniach otwartych.

Opinie

Regulamin

Informacje o szkoleniach otwartych