Tytuł szkolenia
Trener
Miasto
Termin
Cena

FIDIC - Praktyczne metody zastosowania przy realizacji projektów

Włodzimierz Gawroński Wrocław
2017-07-06 (2 dni)
1 580 Zobacz

Profesjonalne podejście do klienta z uwzględnieniem obsługi trudnego klienta.

Adrianna Zbińska Wrocław
2017-07-10 (2 dni)
1 180 Zobacz

Intensywny trening dla trenerów

Adrianna Zbińska Wrocław
2017-07-18 (2 dni)
1 180 Zobacz

Komunikacja asertywna z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

Adrianna Zbińska Wrocław
2017-08-10 (2 dni)
1 180 Zobacz

Sposoby pozyskiwania klienta

Adrianna Zbińska Wrocław
2017-08-21 (2 dni)
1 180 Zobacz

Rekrutacja i selekcja w nowoczesnej organizacji

Adrianna Zbińska Wrocław
2017-08-28
880 Zobacz

Zarządzanie rozwojem pracowników i budowanie ścieżek karier

Adrianna Zbińska Wrocław
2017-09-11
880 Zobacz

Prezentacje i wystąpienia publiczne w sytuacjach zawodowych

Adrianna Zbińska Wrocław
2017-09-25 (2 dni)
1 480 Zobacz

Profesjonalne podejście do klienta z uwzględnieniem obsługi trudnego klienta.

Adrianna Zbińska Wrocław
2017-10-16 (2 dni)
1 480 Zobacz

Rekrutacja i selekcja w nowoczesnej organizacji

Adrianna Zbińska Wrocław
2017-10-26
880 Zobacz

Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów

Adrianna Zbińska Wrocław
2017-10-30 (2 dni)
1 480 Zobacz

Warsztaty kreatywnego myślenia z wykorzystaniem koncepcji Design Thinking

Adrianna Zbińska Wrocław
2017-11-13
880 Zobacz

Zarządzanie pracownikami pokolenia Y

Adrianna Zbińska Wrocław
2017-11-14
880 Zobacz

Zarządzanie rozwojem pracowników i budowanie ścieżek karier

Adrianna Zbińska Wrocław
2017-11-27
880 Zobacz

Komunikacja asertywna z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

Adrianna Zbińska Wrocław
2017-12-05 (2 dni)
1 480 Zobacz

Profesjonalne podejście do klienta z uwzględnieniem obsługi trudnego klienta.

Adrianna Zbińska Wrocław
2017-12-11 (2 dni)
1 480 Zobacz

Menadżer w nowoczesnej organizacji: delegowanie, motywowanie, rozmowy z pracownikami

Adrianna Zbińska Wrocław
2017-12-13 (2 dni)
1 480 Zobacz

Poniżej, w trzech boksach znajdują się najważniejsze informacje o organizowanych przez nas szkoleniach otwartych.

Opinie

Regulamin

Informacje o szkoleniach otwartych